Siz Hala Burda Mısınız?

Sevgili ziyaretçilerimiz bu sitede yer alan tüm yazılarımız yeni adresimizde. Üstelik yeni bir sürü güzel konu yayınlandı. Hadi diğer tarafa gelin. www.biryastikta.org

6 Temmuz 2010 Salı

Burçların Gruplarına Göre Birbiriyle Duygusal Uyumları

Ateş Grubu
Koç, Aslan ve Yay

Hava Grubu
Kova, İkizler ve Terazi

Su Grubu
Balık, Yengeç ve Akrep

Toprak Grubu
Oğlak, Boğa ve Başak

Ateş - Ateş

Ateş gurupları karşılaşınca, yüksek ve sıcak alevleri ya kendi kendilerini yaktığından sönerler, ya da karanlığı aydınlatarak korku ve olumsuz düşünceleri ortadan kaldırırlar.

Ateş - Hava

Ateş ve Hava gurupları karşılaştığında, ha­va, ateşi üfleyerek daha parlak yanmasını sağlayabilir. Bu durum ya coşku ve heyecan, ya da tutku ve öfke yaratır. Fazla ateş, havadaki oksijeni yok ederek nefes tut­mayı güçleştirir. Fazla hava ise ateşi söndürebilir.

Ateş - Su

Ateş ve Su gurupları karşılaştığında ateş su­yu kurutabilir; ya da tersine su ateşi söndürebilir. Bu ne­denle ancak, içgüdüsel olarak bu guruplar birbirinden kor­kar ve saygı duyarlar. Bilinçaltında ikisi de birbirlerini yok edebileceklerini bildiklerinden tehlikeyi sezerler.

Ateş - Toprak

Ateş ve Toprak gurupları karşılaşınca, iç­ten gelen bir patlama ya da dış etkilerle bir kayma olma­dıkça toprak yerinde durur. Ateş burçları her zaman yük­seklere ulaşmaya çalışır. Toprak, ateşe dayanıklıdır. Yan­sa bile tümüyle yok olmaz. Ayrıca toprak, ateşin alevleri için sağlam bir temel de sağlar. Ancak fazla toprak ateşi söndürür.

Hava - Hava

Hava gurupları karşılaşınca, tam bir hare­ket özgürlüğü ve bağımsızlık ortamı doğar, çok üstün zi­hinsel, duygusal ve ruhsal gelişme yaratabilir. İlişkide de­ğişik rüzgarlar esmezse, hava ağırlaşarak kirlenir; ancak rüzgarlar kasırgaya dönüşüp heyecanlı bir durum da yaratabilir.

Hava - Su

Hava suya girer, çalkalar, dalgalandırır ve bırakır gider. Su, bu saldırganlığa karşı hiçbir şey yapamaz, kendini savunamaz. Su havaya nem olarak girerse hava ağırlaşır, fakat daha sonra bu suyu kontrol edemezse, nemli hava yağmur olur.

Su - Su

Su gurupları karşılaşınca, sular okyanusa doğru sürekli bir düş denizi biçiminde akabilir; ya da olumsuz yönde bir göle dönüşerek durgunlaşır ve bulanır. Su önce susuzluğu giderir, fakat kontrol edilmezse seller gibi yıkıcı olabilir.


Toprak - Hava

Toprak hava içerir ve ona gereksinme duyar; ama hava ne toprak içerir ne de ona gereksinme­si vardır. Toprak yerinde kalmaya mahkumdur; ancak dep­rem ve volkanik güçlerle yerinden oynar. Hava ise ba­ğımsız olup dünya üstünde istediği gibi özgürce dolaşır. Hava toprağı değiştirmez, ama bir yerde uzun süre de kalmaz.

Toprak havaya benzemez. Onun etkilerini ancak üstündeki bitki ve çiçekler fırtınadan bozulunca duyabilir.

Toprak - Su

Su toprakta bir yatak ister ve ancak su em­dikten sonra toprak verimli olabilir. Suyun bereketi ol­mazsa toprak kuruyarak çorak olur. Yataksız su da amaçsız ve aynı derecede yararsızdır. Bu iki eleman bir­birine gereksinme duymak için yaratılmıştır; fakat fazla su toprağı çamur ve bataklık yapabildiği gibi, az su top­rak tabakaları arasında kaybolur.

Toprak - Toprak

Toprak gurupları karşılaşınca, arala­rındaki güç ve bağlılık çok etkili olabilir; ya da kuru bir çöle dönüşebilir. Birlikte harekete geçerlerse sonuç bir volkan püskürmesini ya da bir depremi andırabilir.


0 yorum:

Bu Yazılarımıza Göz Atın
Blog Widget by LinkWithin

Special design for BIR YASTIKTA . Designed by GeCe